SINPO-code

Uit Radiopedia

Een SINPO-code (Signal - Interference - Noise - Propagation - Overall quality) wordt onder radioamateurs internationaal gebruikt als rapport over de kwaliteit van een analoge radioverbinding, meest op de midden- of kortegolf. Dit rapport vormt een essentieel onderdeel van een ontvangstbevestiging of QSL opgesteld door een DX-er. De eenvoudiger te hanteren RST-code wordt vooral door radioamateurs gebruikt. De melding van storing wordt daarbij toegevoegd met behulp van Q-code's, zoals QSB voor fading en QRN voor atmosferische storing.

Opbouw[bewerken]

De code bestaat uit vijf cijfers die elk iets zeggen over de kwaliteit van het ontvangen signaal. Dit zijn achtereenvolgens:

Signaalsterkte[bewerken]

Signaal- of S-meter

Signaal is een objectieve beoordeling van de veldsterkte, uitgedrukt op een schaal, lopend van 1 tot en met 5. Hieronder in de tabel de subjectieve beoordeling.

Code Betekenis
1 Nauwelijks hoorbaar
2 Zwak
3 Matig
4 Goed
5 Uitstekend

De objectieve beoordeling gebeurt door middel van een S-meter, een signaalsterktemeter. Deze heeft 10 dan wel/of ook 5 ijkpunten, S-units genaamd en daarbij ook een schaal gesteld in dB.

Code S-units
1 1-4
2 5-6
3 7-9
4 9+20dB
5 9+40dB

Interferentie[bewerken]

Interferentie is storing door andere zenders, zoals:

Code Betekenis
1 Zeer sterk
2 Sterk
3 Matig
4 Gering
5 Geen

Noise[bewerken]

In het Nederlands: ruis. Atmosferische ruis is afkomstig van poollicht, de zon of bliksem. Daarnaast is er noise veroorzaakt door elektromagnetische bronnen zoals elektromotoren, boormachines, bromfietsen etc.

Code Betekenis
1 Zeer sterk
2 Sterk
3 Matig
4 Gering
5 Geen

Propagatie oftewel fading[bewerken]

Fading hangt samen met het Dopplereffect. Het is het herhaaldelijk zwakker en sterker worden van een radiosignaal uitgedrukt in F(ading)-waarde.

Code Betekenis
1 Zeer sterk
2 Sterk
3 Matig
4 Gering
5 Geen

Een schaalindeling ter verduidelijking:

Code Diepte schommeling Snelheid schommeling Schommelingen per minuut
1 Erg diep Erg snel +60
2 Diep Snel 20-60
3 Matig Matig 5-20
4 Gering Langzaam 1-5
5 Zeer gering Zeer langzaam 0

Overall merit[bewerken]

Dit is een totaalbeoordeling.

Code Betekenis
1 Onbruikbaar
2 Zwak
3 Matig
4 Goed
5 Uitstekend

Geobjectiveerd:

Code Betekenis
1 10 tot 20
2 20 tot 40
3 40 tot 60
4 60 tot 80
5 80 tot 100

SIO[bewerken]

Vanwege de moeilijke objectevering van Noise en Propagation is de eenvoudiger SIO-code ontwikkeld, die cijfers van 1 tot en met 3 uitdeelt.

Externe links[bewerken]