Veronica Omroep Organisatie tijdlijn

Uit Radiopedia

Chronologische volgorde gebeurtenissen Veronica Omroep Organisatie.

1973[bewerken]

Datum Gebeurtenis
19 juni Radio Veronica heeft besloten onder naam Veronica Omroep Organisatie een zendmachtiging aan te vragen als C-omroep. Rob Out werd benoemd tot algemeen directeur en Mr. Bordewijk tot voorzitter.
5 december Minister van Doorn adviseert negatief op de aanvraag van de Veronica Omroep Organisatie.
19 december Het bestuur van de NOS verklaart dat het onmogelijk is de Veronica Omroep Organisatie binnen het omroepbestel in te passen.

1974[bewerken]

Datum Gebeurtenis
22 janauri De Eerste Kamer neemt de anti-zeezender wetten 11373 en 11374 aan met 49 stemmen voor en 12 tegen.
12 februari Minister van Doorn laat het bestuur van de Veronica Omroep Stichting weten dat ze niet toegelaten worden als zendgemachtigde in het Nederlandse omroepbestel. De tweede aanvraag voor C-omroep ingediend door de Veronica Omroep Organisatie blijft van kracht.
9 mei Minister van Doorn kondigt aan dat na 1 juli 1974 zal worden opgetreden tegen de zeezenders. Hij hoopt voor die datum de beslissing te hebben genomen over de aanvraag van de Veronica Omroep Organisatie om C-omroep te worden.
19 juli Minister van doorn beslist dat de Veronica Omroep Organisatie geen zendtijd krijgt als C-omroep, omdat blijkt dat 86% van de leden niet staan ingeschreven bij de dienst Omroepbijdragen en daarom niet mee kunnen tellen als wettelijk lid.
23 juli De Veronica Omroep Organisatie overweegt opnieuw een zendvergunning aan te vragen, nu als aspirant omroep. Daarvoor hebben ze wel genoeg leden: 40.000.
12 augustus Het Koninklijk Besluit waarin de wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet wordt bekrachtigd wordt ondertekend. Dit betekent dat uitzendingen vanaf zee strafbaar worden. Er wordt bekend gemaakt dat de zeezenders op 1 september 1974 moeten zwijgen.

1975[bewerken]

Datum Gebeurtenis
2 september Er werd bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 1976 de Veronica Omroep Organisatie 3 uur zendtijd per week op de radio en 1 uur per week zendtijd op TV krijgt. Dit heeft de omroep te danken aan een advies van de Raad van State, nadat zij een beroep had ingediend tegen de afwijzing van minister van Doorn.

1976[bewerken]

Datum Gebeurtenis
21 juni De Veronica Omroep Organisatie dient de eerste aanvraag als C-omroep in.
15 december De Veronica Omroep Organisatie dient de tweede aanvraag als C-omroep in.

1977[bewerken]

Datum Gebeurtenis
10 oktober De tweede aanvraag voor C-omroep is afgewezen. Het bleek dat de Veronica Omroep Organisatie niet genoeg leden had.
21 november De Veronica Omroep Organisatie vraagt voor de derde keer de C-status aan.

1978[bewerken]

Datum Gebeurtenis
15 september Er loopt een onderzoek naar de commerciële bindingen van de Veronica Omroep Organisatie. De Raad van State beslist dat dit onderzoek niet belemmerend mag werken op de toewijzing van de C-status, omdat deze twee zaken niets met elkaar te maken hebben.
13 oktober De Veronica Omroep Organisatie wordt C-omroep.

1980[bewerken]

Datum Gebeurtenis
30 december De Veronica Omroep Organisatie vraagt voor de eerste keer de B-status aan.

1981[bewerken]

Datum Gebeurtenis
6 februari De aanvraag voor de B-status van de Veronica Omroep Organisatie wordt afgewezen omdat deze niet in de maand april is ingediend.
1 april De Veronica Omroep Organisatie vraagt voor de tweede keer de B-status aan.

1981[bewerken]

Datum Gebeurtenis
1 oktober De Veronica Omroep Organisatie wordt B-omroep.